Điều khoản dịch vụ

Học viên  vui lòng đọc rõ các điều khoản dịch vụ trước khi đăng ký khóa học :
A. Điều khoản chung : 

1. Tuân thủ “Chính sách bảo mật” của Trung tâm. 
2. Chuyển khoản đăng ký khóa học mới được tham gia học chính thức. 
3. Sau khi đã chuyển khoản đóng phí sẽ không được thu hồi khóa học. 
4. Thời hạn các khóa học đều là 01 năm. Nếu sau 01 năm học viên muốn đăng ký học lại hoặc mua lại khóa học theo video thì phải mất phí Update 50%. 
5. Các học viên  sẽ được add vào Group(Facebook) riêng của từng khóa để trao đổi học hỏi.
B. Điều khoản riêng với học viên đăng ký các khóa học Offline hoặc Online trực tuyến cùng với Giảng viên :
1. Tuân thủ Nội quy của khóa học mà Giảng viên đề ra. Mỗi khóa học cùng Giảng Viên đều có nội quy riêng, vui lòng inbox tới Giảng viên của khóa đó để nắm rõ. 
2. Trong thời gian 01 năm từ khi đăng ký, học viên được học lại nhiều lần nếu như không vi phạm Nội quy mà Giảng viên đề ra. Nếu vi phạm Nội quy  sẽ bị dừng học, học viên muốn đăng ký học lại phải mất thêm phí 50% ( Ví dụ không làm bài tập, nghỉ học tự do…)
 

Lên đầu trang