Blog – SUEDU
19/09/2023

Bộ cài và hướng dẫn cài đặt SketchUp – Plugin – Vray – Enscape – Vantage

SUEDU luôn cật nhật bộ cài chuẩn mới nhất, ổn định, không lỗi cho học viên sử dụng làm việc và học tập hiệu quả theo […]
06/05/2020

Hậu kì photoshop phần 2: Sử dụng ảnh tách lớp element.

06/05/2020

Hậu kì photoshop phần 1: Cách chỉnh sửa màu sắc – độ sáng tối – tông màu – tương phản

04/05/2020

Giáo trình “Vray 4.2 for SketchUp + Hậu kỳ photoshop – GV.KTS Phan Thức

Link download bài giảng  https://drive.google.com/file/d/1YSwbTAcaEqi2LFdNWqzF9F_n8YDou2Pb/view  
04/05/2020

Giáo trình “Sử dụng SketchUp + Plugin” – GV.KTS Phan Thức