28/02/2021

Model xịn cho anh em luyện tập Enscape và Vray

Link download: https://drive.google.com/file/d/1MgGE3CkbjsumCwf6F3gCDup1pc5wxsdj/view?usp=sharing Nguồn: https://www.facebook.com/PhanThucSketchUp
06/05/2020

Hậu kì photoshop phần 2: Sử dụng ảnh tách lớp element.

06/05/2020

Hậu kì photoshop phần 1: Cách chỉnh sửa màu sắc – độ sáng tối – tông màu – tương phản

04/05/2020

Giáo trình “Vray 4.2 for SketchUp + Hậu kỳ photoshop – GV.KTS Phan Thức

Link  download bài giảng (Pass : suedu.online ) http://data.suedu.vn/public/38r/bai-giang-vray-next-4-2-sketchup-hau-ky-photoshop-phan-thuc-suedu.rar  
04/05/2020

Giáo trình “Sử dụng SketchUp + Plugin” – GV.KTS Phan Thức

Lên đầu trang